licentie aanvragen

  • Licentie
  • Bestelgegevens
  • Controle
  • Afsluiten
Via de hierna volgende stappen kunt u snel en eenvoudig een SmartFysio licentie aanvragen. De kosten voor een praktijklicentie, bedragen Euro 350,- per jaar, incl. BTW. onafhankelijk van een netwerk lidmaatschap of het aantal Fysiotherapeuten per praktijk.

Met uw licentie heeft uw hele praktijk onbeperkte toegang tot SmartFysio. Op alle gegenereerde documenten worden automatisch uw praktijklogo, praktijkkleur en praktijkgegevens, mee afgedrukt. Na de bestelling krijgt u een rekening toegestuurd. Na betaling van deze rekening wordt uw licentie vrijgegeven.
SmartFysio Licentie
350,00 ?
per jaar. incl. btw

Algemene gebruiksvoorwaarden

U gaat akkoord met deze gebruikersovereenkomst als u SmartFysio afneemt. SmartFysio is een online-totaalproduct van PhysioNetzwerk GmbH, Delmenhorst (licentievertrekker). FysioNetwerk Nederland is distribiteur voor de Nederlandse markt.

1. Licentieverstrekker verstrekt de licentienemer na betaling van de jaarbijdrage toegang tot het online SmartFysio systeem via het toesturen van individuele inloggegevens voor de licentienemer.

2. De licentie wordt telkens aangegaan voor een jaar, waarbij in een lopend licentiejaar de licentie door licentienemer op elk moment kan worden opgezegd via schriftelijke opzegging aan: FysioNetwerk Nederland - Postbus 1835 - D 27738 Delmenhorst.

3. De licentiekosten bedragen: Euro 350,- per jaar (prijspeil 2017), per praktijk, incl. BTW.Licentieverstrekker heeft het recht om prijsstijgingen op basis van de CBS consumentenprijsindex (CPI) door te berekenen in de jaarbijdrage. In het lidmaatschap is ook de koppeling aan de oefeningendatabase FysioWorkout opgenomen.

4. Wanneer voor het einde van het licentiejaar geen opzegging heeft plaatsgevonden, ontvangt de praktijk automatisch een vervolgfactuur voor het aankomende jaar, die door licentienemer binnen 2 weken voldaan wordt.

5. Licentienemer gaat ermee accoord dat in de SmartFysio software eventueel reclame-uitingen mogen worden getoond. Deze eventuele reclame-uitingen zullen echter nooit getoond worden op de documenten die vanuit het SmartFysiosysteem gegenereerd worden.

6. Het programma SmartFysio genereert documenten in de vorm van vakinformatie en clientinformatie op het gebied van fysiotherapie. Ontwikkelaars van SmartFysio kunnen ten aller tijde wijzigingen en aanpassingen aanbrengen in het SmartFysio systeem en in de SmartFysio inhoud, zolang de gebruiker hierdoor niet of nauwelijks in het gebruik benadeeld wordt.

7. Licentienemer heeft de verplichting het door SmartFysio toebedeelde wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en licentienemer mag het wachtwoord in geen geval aan derden doorgeven.

8. Bij werkzaamheden aan het SmartFysio programma kan het voorkomen dat het systeem tijdelijk niet bereikbaar is. Licentienemer kan hieraan geen rechten of claims ontlenen. Daarnaast is licentieverstrekker in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van SmartFysio.nl op grond van storingen in het plaatselijke internet of de provider van licentienemer.

9. De door licentieverstrekker aangeboden inhoud is beschermd via het auteursrecht. Voor alle gebruik gelden de auteursrechten en overige algemene beveiligingsrechten. Licentienemer verplicht zich het auteursrecht en de overige rechten niet te schaden. Licentienemer heeft het recht, mits niet specifiek door licentieverstrekker geweigerd, om een gepaste hoeveelheid kopieën van de beschikbaar gestelde inhoud te maken mits deze voor de praktijk die de licentie heeft afgesloten gebruikt worden. Dit geldt ook voor het kopiëren van data op verdere datadragers.

10. De bescherming via het auteursrecht blijft ook bestaan bij eventuele stopzetting van de licentie.

11. De licentieverstrekker is alleen verantwoordelijk voor het goed en geordend ter beschikking stellen van de binnen SmartFysio aanwezige informatie. Licentieverstrekker kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden dan wel onzorgvuldigheden in informatie. De gebruiker van het SmartFysiosysteem is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke behandelproces en de aan clienten ter beschikking gestelde informatie.

12. Gegevens van licentienemer worden in het SmartFysio systeem opgeslagen. Indien de licentie beëindigd wordt, worden alle gegevens van licentienemer uit het systeem verwijderd.

13. Alleen bij grove nalatigheid kan licentieverstrekker aangesproken worden op eventuele schadevergoeding.

14. Bij langdurige onbereikbaarheid van het systeem door onvoorziene omstandigheden bestaat er alleen recht op schadevergoeding ter hoogte van de over die periode verschuldigde licentiekosten.

15. Aan deze gebruikersovereenkomst ligt het Duitse recht ten grondslag. Plaats van uitvoering jurisdictie is Delmenhorst.

16. De eventuele ongeldigheid van afzonderlijke punten uit deze overeenkomst betreft niet de geldigheid van de overige punten en de overeenkomst als geheel.

Bestelgegevens

Land
Praktijknaam
Licentienemer
.
Straat
Postcode / Plaats
Telefoonummer
E-mail

Controle

Controleer a.u.b. uw bestelgegevens.
Land Nederland

Systeemfout: LB001