Rugtriatlon / Nek-Armtriatlon / Endocoach

Binnen FysioNetwerk Nederland werken op landelijk niveau een groot aantal praktijken samen. Een van de doelen hierbij is het samen vorm geven aan de beste therapie en training bij bepaalde specifieke aandoeningen. Voor een groot aantal aandoeningen zijn inmiddels specifieke programma's ontwikkeld. Voor u als patient betekent dit dat u het volgende mag verwachten: Goede voorlichting over de aandoening, duidelijkheid in duur, intensiteit en de belangrijkste aspecten in de therapie en training, heldere oefeningen voor thuis en resultaatmetingen.

De programma's zijn samengesteld op basis van bestudering van hedendaagse literatuur en op basis van de ervaringen binnen de praktijken van FysioNetwerk Nederland, PhysioNetzwerk Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland.